สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

ผ้าป่าสามัคคีบำรุงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ได้ส่งกระจายเสียงระบบ  FM 101.00  MHZ  ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์เกาะบก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  โดยเริ่มส่งกระกายเสียง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอเรื่องราวของชุมชน มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมดำเนินการ ด้วยจิตอาสา ตามคำขวัญที่ว่า “ คลื่นชุมชนคนรักษ์ธัมม์ สื่อสำนึกดี มีธัมมะ สาระและบันเทิง ”

 คำอธิบายภาพ : tordpapa01

การดำเนินการของทางสถานีวิทยุอาศัยพลังศรัทธาจากผู้ฟังรายการ ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาบำรุงสถานี  การอยู่รอดของทางสถานีได้อาศัยจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อใช้ ในการบำรุง ปรับปรุงกำลังส่ง บริการชุมชนเป็นระยะเวลา ๓ ปี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa02

ระยะเวลาการดำเนินงานของทางสถานีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้น อย่างน้อยคนในชุมชนได้มีโอกาสมาบอกเรื่องราวของชุมชน ให้คนในชุมชนรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน มีหน่วยงานจากภายนอกมาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอากาศ

 คำอธิบายภาพ : tordpapa03

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ ทางสถานีได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อบำรุงสถานี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa04

ท่านพระครูโสภณคุณาทร จากวัดคลองเปลผู้ริเริ่มโรงทานจานละ ๑ ยิ้ม นำอาหารเปิดโรงทานในงานทอดผ้าป่า

 คำอธิบายภาพ : tordpapa05

และวันนี้ทางที่ที่พังสงฆ์เกาะบกได้มีการฉลองหอประชุมพุทธบารมี ซึ่งเป็นอนิสงของการทำดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบารมีแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนา มีผู้มีจิตศรัทธาขอบริจาคสร้างอาคารสำหรับการเผยแพร่ศาสนา ชื่อว่าหอประชุมพุทธบารมี ซึ่งมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานให้บริการแก่ชุมชน

เปิดป้ายหอประชุมพุทธบารมี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa06

 คำอธิบายภาพ : tordpapa07

 คำอธิบายภาพ : tordpapa08

พระครูกัลยาณธรรมรัติ เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่และผู้นำชุม/หน่วยงานร่วมเปิดป้ายหอประชุมพุทธบารมี

 คำอธิบายภาพ : tordpapa09

 คำอธิบายภาพ : tordpapa10

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง