สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

เรื่องควรรู้ที่ควนรู

by Little Bear @November,26 2009 18.37 ( IP : 61...227 ) | Tags : แนะนำจังหวัดสงขลา

ชุมชนตำบลควนรู เป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะหมู่ ๑,๗ ที่มีความเป็นอยู่กึ่งเมืองมากกว่าหมู่อื่น ๆ ใน ๙ หมู่บ้าน แต่การทำงานพัฒนาในพื้นที่ มีมุมน่ารัก ๆ ยากจะบอกว่า มีเรื่องควรรู้ที่ควนรูให้ได้ทราบกัน คือว่า ในชุมชน ได้เกิดสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา เมื่อไม่นาน มีการเคลื่อนไหวตลอด เริ่มตั้งแต่การประชุมร่วมกันของ ๒ สภา คือสภาองค์กรชุมชนกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของการจัดงานย้อยรอยเสด็จ ๕๐ ปี ของในหลวงและสมเด็จฯ เป็นความร่วมมือกัน มีการออกแบบกิจกรรม ขบวนต่าง ๆ ในความเป็นคนควนรูแต่แรก

คำอธิบายภาพ : kuanroo-1

ขบวนการถ่ายทอดความเป็นชุมชนคนควนรู ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เวียง วังคลังนาเก่าของอำเภอรัตภูมินั้นเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมกันของ ๒ สภา ต่อมายังมี งานมหกรรมภูมิปัญญาชุมชนครั้งที่ ๖ เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนัก ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ ๒ ตำบล โดยใช้ชื่อร่วมกันว่า “ มหกรรมภูมิปัญญา สุขภาวะชุมชนคนควนรู-คูหาใต้” และเร็ว ๆ นี้ กำลังมีสถานการณ์เกิด ในชุมชน ในกรณีการก่อสร้างโรงผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยยังไม่ขออนุญาตก่อสร้าง

คำอธิบายภาพ : kuanroo-2

องค์การบริหารส่วนตำบลกับสภาองค์กรชุมชน ตั้งให้มีคณะศึกษาและเตรียมเวทีประชาคมขึ้น โดยอาศัย พรบ.สภาองค์กรชุมชน มาตรา ๒๑(๖) ในการซึ่งตามกฎหมาย พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ (๖) ได้ให้มีภารกิจ การจัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่มีผล หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ หรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการดังกล่าว ต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลควนรู  จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นร่วมกันในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน กำหนดจัดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วัดไทรใหญ่ มีผู้เข้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ หมู่ ๔,๕,๖,๙ ตำบลควนรู

คำอธิบายภาพ : kuanroo-3

คำอธิบายภาพ : kuanroo-4

ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปว่า ชุมชนจะแก้ปัญหาโดยชุมชนได้อย่างไร ทางออกต่อกรณีนี้จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

เรียบเรียงโดย ณัฑฐวรรณ อิสระทะ

แสดงความคิดเห็น

« 2511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง