สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

อำเภอนาทวี :: ประวัติความเป็นมาของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

อำเภอนาทวี

ประวัติความเป็นมา

อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประวัติโดยสังเขปว่า อำเภอจะนะสมัยก่อนรียกว่าเมืองจะนะ ที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลจะโหนงท้องที่อำเภอจะนะเดี๋ยวนี้ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเมืองจะนะมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาทวี ทางด้านทิศตะวันออก ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาทวีเดี๋ยวนี้ เมืองจะนะสมัยนั้นเป็นเมืองชั้นตรี มีผู้ปกครองคือขุนศรีสรรพกรรม (นายซ้อน) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้ย้ายเมืองจะนะปัจจุบันนี้ เนื่องจากในขณะนั้นที่ตำบลนาทวีการคมนาคมไม่สะดวก

ครั้นเมื่อได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว จึงได้เปลี่ยนเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และยกฐานะท้องที่ตำบลนาทวีซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจะนะเดิมรวมท้องที่ตำบลใกล้เคียงเป็น "กิ่งอำเภอนาทวี" ขึ้นอยู่กับอำเภอจะนะและประกาศเป็นอำเภอในเวลาต่อมา

สภาพภูมิศาสตร์

สถานที่ตั้ง : อำเภอนาทวี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปกครองประมาณ ๖๑๙ กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ๕๖ กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ จดอำเภอจะนะ
 • ทิศใต้ จดเขตรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
 • ทิศตะวันออก จดเขตอำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
 • ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอสะเดา

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่เป็นที่ราบและเชิงเขาประกอบด้วยป่าไม้ พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องที่ตำบลนาทวี ตำบลฉาง ตำบลนาหมอศรี ตำบลท่าประดู่ และตำบลสะท้อน ส่วนพื้นที่ที่เป็นควนเขาและป่าไม้อยู่ในท้องที่ตำบลทับช้าง ปลักหนู คลองทราย และประกอบ

ฤดูกาลดินฟ้าอากาศ

 • ฤดูฝนมี ๒ ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ตอนหนึ่ง และตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ตอนหนึ่ง
 • ฤดูร้อนมี ๒ ระยะ คือ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระยะหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม อีกระยะหนึ่ง

โบราณสถาน โบราณวัตถุ

โบราณสถาน มีกำแพงดินที่ใช้เป็นกำแพงเมืองสมัยก่อน ขณะนี้มีเพียงบางช่วงอยู่ใกล้ๆ ที่ว่าการอำเภอ นอกนั้นได้พังทลายไปตามสภาพ เพราะมิได้สร้างด้วยวัตถุถาวร

โบราณวัตถุ มีภาพเขียนบนเพดาน โบสถ์ วัดนาหว้า ตำบลฉาง เพียงแห่งเดียว

สถานที่ท่องเที่ยว : มีน้ำตกที่สวยงาม ๓ แห่ง คือ

 • น้ำตกโตนลาด ที่บ้านนาปรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลักหนู ห่างจากอำเภอประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

 • น้ำตกโตนดาดฟ้า มีบ้านนาปรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลักหนู ห่างจากอำเภอประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

 • น้ำตกโตนน้ำร้อน ที่บ้านประกอบ หมู่ที่ ๒ ตำบลประกอบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อดีตเคยเป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายหลายกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีฝายกั้นน้ำที่ตำบลนาทวี คือ ฝายชลประทานปลักปลิง มีสถานที่ร่มรื่นน่าพักผ่อนห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

 • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่ ซึ่งทางราชการยึดมาได้และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประชากร : ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย มีคนต่างด้าวประมาณ ๐.๕% ประชากรนับถือศาสนาพุทธประมาณ ๗๐% ศาสนาอิสลาม ประมาณ ๓๐%

Comment #1ตลาด
cartoon
Posted @October,24 2009 11.43 ip : 110...108

:| ตลาดเป้นตลาดที่ไม่สะอาด

Comment #2ตลาด
cartoon
Posted @October,24 2009 11.45 ip : 110...108

:p แม่ค้าชอบดากัน

Comment #3ss
รนีเ
Posted @October,28 2009 14.12 ip : 202...171Comment #4อยากไปเที่ยวจัง
kasiya naranukul
Posted @November,12 2009 13.14 ip : 124...51

ขับรถกลับบ้านทุกปี เห็นป้ายอยากไปเที่ยวแต่ไม่กล้าเข้าไป

Comment #5เด็กนาทวี
ปริทัศน์
Posted @January,22 2010 20.18 ip : 119...216

#) กับข้าวแพงมากคับ  สาวก็น่ารัก +)

Comment #6บอกต่อครับ
บริพัทร ศรสุวรรณ
Posted @December,30 2011 16.58 ip : 110...27

บ้านผมเองครับที่นาทวี บ้านเกิดครับ  ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม ผม

Comment #7
บริพัทร ศรสุวรรณ
Posted @December,30 2011 16.59 ip : 110...27

นาทวีฝนตกปะครับ

Comment #8
บริพัทร ศรสุวรรณ
Posted @December,30 2011 17.01 ip : 110...27

#)

Comment #9
ดาว
Posted @May,28 2012 19.45 ip : 182...113

:| จะนะฝนตกหนักมากเลยค่ะ :s  8)

Comment #10
ขวํญเนตร
Posted @July,03 2012 18.51 ip : 183...32

ชอบด่ากัน

Comment #11คิดถึง
ธีรเดช คงแก้ว
Posted @November,16 2014 19.36 ip : 171...116

คิดถึงคนรัก ที่นาทวีจัง

Comment #12เรียนถามท่านผู้รู้ทุกท่าน
เด็กน้อยขี้สงสัย
Posted @May,29 2015 16.41 ip : 27...61

นาทวี อ่านว่าอย่างไรครับ?

Comment #13สวย
สวย
Posted @July,18 2017 12.44 ip : 113...171

คนพิมสวย น่ารัก นิสัยดี เด้กน่าทวีสวยๆ

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง