สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

บ้านเธอ บ้านฉัน เล่าเรื่องเมืองเก่า

เรื่องเล่าที่ร้านน้ำชา จ.สงขลา จากรายการบ้านเธอ บ้านฉัน ไทยพีบีเอส

เมืองสงขลาในอดีตอยู่ฝั่งเขาแดง  จึงย้ายมาฝั่งแหลมสน พศ. 2385 จึงย้ายมาฝั่งตะวันออกของบากน้ำ ปัจจุบันเป็นตำบลบ่อยาง มีร่องรอยหลงเหลือคือกำแพงเมือง ป้อมเมืองโบราณ และสถาปัตยกรรมที่นครนอก นครใน และนางงาม มีสะพานที่ยาวที่สุดข้ามเกาะยอ

ปัจจุบันความเจริญเข้ามาเยอะจนเอกลักษณ์ของเมืองเก่าหลายอย่างสูญหายไป

คนสงขลารวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของท้องถิ่น เป็นภาคีคนรักษ์เมืองสงขลา มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึก การเล่าเรื่อง

ประเด็นใหม่ ๆ เช่นการสร้างอาคารสูงในย่านเมืองเก่า อาจจทำให้อาคารเดิมชำรุดได้ ทัศนียภาพไม่เข้ากัน การก่อสร้างอาคารให้ต้องผสมผผสานให้เข้ากับรูปแบบเดิมอย่างลงตัว

ชาวบ้านรวมตัวกัน มีฝ่ายสถาปนิกช่วยดูแล ชวนเทศบาล มาคุยกัน เพื่อปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามต้องการ

ร้านนำชาเป็นเสน่ห์อีกอย่างของเมืองสงขลา เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เจรจาการค้า

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง