สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

๓ ปี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ใครได้อะไร? - เรื่องควรรู้ที่ควนรู

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นอกจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเรา คือวันพ่อของทุกคนแล้ว ยังเป็นอีกวันหนึ่ง ที่ชุมชนคนควนรูไม่ลืม นั้นก็คือวันก่อเกิดการกระจายเสียงของสถานีวิทยุพระพุทธสาสนาเพื่อชุมชน FM.๑๐๑.๐๐ MHz เริ่มส่งกระจายเสียงเวลา ๑๓.๑๕ น. ของวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙ โดยเปิดเพลงชุมทางเขาชุมทองเป็นเพลงแรงของการเปิดสถานี วิทยุชุมชนแห่ง เป็นสถานีวิทยุที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน คือ ไม่มีโฆษณาที่เป็นเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินรายการทุกคนที่มาจัดรายการมาด้วยใจอาสา ไม่มีใครได้ค่าตอบแทนจากการจัดรายการ ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานี ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงินเป็นค่าบำรุงสถานี ทุกปี มีการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย พัฒนาเครื่องส่ง พัฒนาผู้ดำเนินรายการ

คำอธิบายภาพ : kuanroo-10

คณะทำงานช่วยกันนับปัจจัยจากการระดมทุนทอดผ้าป่า

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น คณะกรรมการสถานีวิทยุพระพุทธสาสนาเพื่อชุมชน ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เนื่องในวันครบรอบ ๓ ปี สถานี หลายคนเปิดใจว่า ๓ ปี เป็น ๓ ปี แห่งการเรียนรู้ มีประสบการณ์ดี ๆ เกิดขึ้น จากคนตัดยาง จากคนทำนา มีโอกาสที่ได้มาจัดรายกายวิทยุ หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสไมค์โครโฟน ไม่เคยได้พูดคนเดียว หลายคนกล้าที่จะพูดมากขึ้น จากเดิมไม่ค่อยมีใครรู้จัก ได้มาจัดรายการก็มีคนรู้จักมากขึ้น

คำอธิบายภาพ : kuanroo-11

การระดมทุนบำรุงสถานีวิทยุทอดผ้าป่าสามัคคี

สถานีวิทยุชุมชน เป็นของชุมชนจริง ๆ คนชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมในการที่จะบอกว่าวันนี้สัญญาณฟังไม่ชัด วันนี้คนจัดรายการนี้ รายการนั้น หายไปไหน ไม่มาจัดรายการ ถามหากัน อยากเห็นหน้าตา ผู้ดำเนินรายการ จนกลายเป็นความผูกพันกัน กลายเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ผู้คนมาร่วมกันเป็นเจ้าขอสถานีวิทยุ ทุกปี จะมีการระดมทุนระดมธรรม โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี

สิ่งดี ๆ ที่สถานีควรดำรงไว้ คือสื่อสร้างสรรค์ คลื่นสำนึกดี มีธรรมะ สาระและบันเทิง การบริการชุมชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชน เจ็บไข้ไม่สบายรู้กันได้ทั้งชุมชน เพลงที่เปิดจะเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ มีสาระ ส่วนเพลงที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรม ห้ามเปิดเด็ดขาด แนวทางข้อเสนอแนะต่อไปของสถานี จะต้องเป็นสื่อที่สร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคม

คำอธิบายภาพ : kuanroo-12

คำอธิบายภาพ : kuanroo-13

เด็กมีส่วนร่วม วิทยุชุมชนกับเยาวชนท้องถิ่น ต้นกล้าคุณธรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความต้องการ

 • อยากให้มีการพบปะกันบ่อย ๆ ของผู้ดำเนินรายการ/ผู้ฟัง
 • เพิ่มรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
 • พัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการ
 • จัดกลุ่มคนดำเนินรายการ เพื่อแนะนำกัน ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้กำลังใจกัน จัดรายการแทนกันได้
 • จัดสรรกองทุนให้ผู้ที่มาร่วมงานกับสถานี
 • การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ ชัดเจนปฏิบัติได้จริง มีผลทำให้สถานีมั่นคง มีเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญ
 • อยากให้มีผู้ประสานงานเวลามีผู้มาติดต่อ
 • จัดหาเพลงใหม่ ๆ ที่มีสาระมาลงไว้ให้มาก ทันยุคสมัย
 • หากมีการถ่ายทอดสด ควรแจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบล่วงหน้า ๑ วัน (ถ้าทำได้)
 • การจัดการเรื่องกองทุน ให้มีการบริหารแจ้งรายละเอียด โปร่งใส

คำอธิบายภาพ : kuanroo-14

คำอธิบายภาพ : kuanroo-15

พัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการ

คำอธิบายภาพ : kuanroo-16

คำอธิบายภาพ : kuanroo-17

วันครบรอบ ๓ ปี ชุมชนร่วมทำบุญ/ปลูกต้นไม้บริเวณที่ตั้งสถานีวิทยุ

แสดงความคิดเห็น

« 2511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง