สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

มุมมองหมอ

ความเชื่อเรื่องวิญญาณ

by kai @February,18 2006 22.44 ( IP : 58...246 ) | Tags : มุมมองหมอ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ความเชื่อเกี่ยวกับความตายอันสืบเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องวิญญาณ  เป็นความเชื่อพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายซึ่งมีสูญสลายตามกาลเวลา  กับวิญญาณซึ่งยังจะคงอยู่แม้ร่างกายได้ตายจากไปแล้ว  นับเป็นความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  ไม่ว่าในชนบทหรือในเมือง

คนไม่ว่าในประเทศใดในวัฒนธรรมใดมักจะมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณหรือเรื่องของบรรพบุรุษอยู่ไม่น้อย  ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมหรือประเพณีต่างๆ  ที่ยังคงเป็นวิถีหลักของคนชนบท  โดยเฉพาะในรุ่นตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป

ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้นในหนังสือปัญญาวิวัฒน์ของ พ.อ.สมัคร  บุราวาศ  ราชบัณฑิตทางสาขาอภิปรัชญา  ได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจ  พอที่จะสรุปความได้ว่า

"  มนุษย์เนแอนเดอร์ธาล ( Neanderthal ) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันนั้น  มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 50,000 ปีมาแล้ว รู้จักการใช้ไฟ  การล่าสัตว์ด้วยเครื่องมือหิน  อาศัยเป็นหลักแหล่งในถ้ำ  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในซากของมนุษย์กลุ่มนี้ที่พบในถ้ำเมื่อปี ค.ศ. 1856  พบว่า โครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยนั้นมีการฝังในหลุมศพพร้อมด้วยเครื่องมือหิน สีทาตัวและอาหาร  ซึ่งบ่งชี้ว่าได้มีประเพณีการฝังศพแล้ว  มีการเตรียมของเพื่อให้ไปใช้ในโลกวิญญาณด้วย  ความคิดเรื่องวิญญาณซึ่งถือเป็นปัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ชาติจึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา  "

" การฝังศพจึงเป็นประเพณีแรกที่สุดและเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแรกที่สุดในโลก  " ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้นได้รับการตอกย้ำปลูกฝังมาตลอด 50,000 ปีของพัฒนาการของมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน  จึงไม่แปลกที่ความเชื่อดังกล่าวจะฝังแน่นในจิตใจของผู้คนในทุกวัฒนธรรม

บ่อยครั้งที่บุคลากรด้านสุขภาพไม่ว่าแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยไม่มีความเข้าใจต่อพื้นฐานวิธีคิดที่ฝังแน่นสืบทอดมากว่า 50,000 ปีแล้ว&nbsp; ย่อมพาลให้อารมณ์เสีย&nbsp; ทะเลาะกับคนไข้และญาติที่จะพากลับไปรักษาแบบหมอบ้านบ้าง หมอผีบ้าง<br />

และด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง  การตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  เป็นเพียงการเปลี่ยนสภาวะของตัวตนเท่านั้น  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือชราภาพจึงมักไม่ได้กลัวที่จะต้องเผชิญความตาย  จะมีก็เพียงความเป็นห่วงลูกห่วงหลาน  ห่วงภารกิจในโลกนี้ที่ยังสะสางไม่เสร็จมากกว่า  สำหรับคนชนบท  หรือคนชราที่ใฝ่ในทางธรรมการร้องขอให้แพทย์สู้สุดชีวิตอย่าให้ตายจึงมีน้อย  ขอร้องไม่ให้แพทย์ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยท่อและเครื่องมือนานาชนิดจึงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องการ  ซึ่งบ่อยครั้งที่แพทย์มีความเข้าใจในมิติเช่นนี้น้อย  ทำให้การรักษาที่ควรจากกันด้วยดี  ด้วยมิตรไมตรีในยามยากของผู้ป่วยและญาติกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันอย่างน่าเสียดาย

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว  นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลชุมพวง  จึงได้อนุญาตให้มีการรำผีฟ้าบนตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยารักษาความป่วยไข้ของผู้ป่วย  ที่ใส่ใจมิติทางสุขภาพที่มากกว่ามิติทางด้านร่างกาย  เชื้อโรค  ความไม่ปกติในการทำงานของอวัยวะภายใน  มาให้ความสำคัญกับมิติด้านจิตวิญญาณและความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในตัวของผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วย  เป็นตัวอย่างที่กล่าวขานกันจนถึงทุกวันนี้

แม้ว่าในปัจจุบันโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล  โลกหันมาสู่ความเชื่อในสสารนิยมคือเชื่อในสิ่งที่มองเห็นหรือพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า  แต่โลกก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีจึงจะลบล้างความเชื่อเรื่องวิญญาณ  เรื่องเทพเจ้าของมนุษยชาติลงไปได้  หรืออาจจะลบล้างไม่ได้เลยตลอดวิวัฒนาการของมนุษย์

วิญญาณมีจริงหรือไม่  ยากที่จะตอบได้  แต่ความเชื่อเรื่องวิญญาณนั้น  จะคงอยู่คู่มนุษยชาติอย่างแน่นอน

Comment #1
สยองขวัญ
Posted @August,14 2007 17.56 ip : 61...103
Photo :  , 80x140 pixel 7,444 bytes

สุดยอดค่ะเด็จมาก

Comment #2
55
Posted @September,12 2007 19.24 ip : 125...214

[f:madน่ากลัว

Comment #3
คนน่ารัก
Posted @September,16 2007 12.16 ip : 125...94

ก็เจ๋งดีอ่ะนะ แต่เนื้อหามากกว่านี้ไม่ได้เหรอ

Comment #4
ฮิฮิฮิฮิ
Posted @October,25 2007 20.47 ip : 61...203

  อารายว่ะเหมือนจางงว่ะ 

Comment #5
ไม่ประสงจะออกนามคร้า
Posted @October,25 2007 20.49 ip : 61...203

งง  นะเนี้ยยยยยยยยยยย 

Comment #6
fuqq
Posted @February,08 2008 20.38 ip : 203...41

ไม่น่ากลัวเรย

Comment #7
ดาว
Posted @February,27 2008 12.33 ip : 117...237

เด็ดมากๆ โดนใจที่สุดเลยค่ะ

Comment #8Science
แพรคนเชื่อเรื่องวิญญาณ
Posted @March,01 2009 16.24 ip : 58...113

ใครไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ ก็ลองไปนอนใต้ขื่อดูสิ จะเห็นเป็นมือลงมาอะนะ อันนี้แล้วแต่คนเชื่อ คนโบราณเขาถือ ....... ระวังดีดีหละ  .... ความตายอยู่รอบข้างของตัวพวกคุณ เราเชื่อเรื่อง วิญญาณ

Comment #9วิญญาณ
Posted @December,14 2010 23.03 ip : 182...157

มันเป็นเรื่องของความเชื่อของคน  กับ  ความไม่เชื่อของคน  พวกที่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงก็มาก  พวกที่ไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงก็เยอะ  แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้ เรียนเรื่องสรีระของมนุษย์อย่างแท้จริง (ผ่าศพอาจารย์ใหญ่) บางคนก็บอกว่าวิญญาณมี  บางคนก็บอกว่าวิญญาณไม่มี เอาละซิ  เราจะเชื่อใครกันล่ะ             ในพุทธศาสนากล่าวถึง "ขันธฺห้า" ได้แก่ รูป , เวทนา , สัญญา , สังขาร , วิญญาณ  ว่าเป็น "อนัตตา"  พระพุทธองค์จึงสอนให้ละ "ขันธ์ห้า"  หากใครละได้ก็จะ มีความสุข  เพราะเป็น "อนัตตา" คือสิ่งที่ไม่เที่ยง

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง