สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

มุมมองหมอ

สุขภาพผู้สูงอายุ กับ กลไกซีอีโอ

by kai @December,14 2004 22.39 ( IP : 61...150 ) | Tags : มุมมองหมอ
photo  , 360x480 pixel , 42,627 bytes.

" สุขภาพผู้สูงอายุ กับ กลไกซีอีโอ "

เรามีผู้สูงอายุในทุกวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี 2543 มีผู้สูงอายุที่หมายถึงผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีจำนวนกว่า 5.7 ล้านคน  คิดเป็น 9.19% ของประชากรไทย  และคาดว่าอีก 25 ปีข้างหน้า  คือปี พ.ศ. 2568 จะมีผู้สูงอายุประมาณ 9  ล้านคน
ปัญหาความเจ็บป่วยนั้นอยู่คู่กับวัยชรา  อันนี้เป็นสัจธรรมที่นิรันดร์  และจากรายงานวิจัยการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุภาคใต้  พบว่า มีผู้สูงอายุ 12.9%ที่ไม่มีฟันและต้องใช้เหงือกในการบดเคี้ยว  คิดกลับมาในภาครวมของประเทศแล้ว  แปลว่า  คนชราที่ต้องใช้เหงือกเคี้ยวอาหารแทนฟันแท้หรือฟันปลอมนั้นมีกว่า  800,000 คน
แน่นอนว่า  ความสุขใดจะเสมอการกินอร่อยนั้นหายาก  ผู้สูงอายุที่ลูกหลานพอมีสตางค์ก็ดิ้นรนจุนเจือพาไปทำฟันปลอม  ความสุขในชีวิตไม้ใกล้ฝั่งที่ได้กินของหลากหลายมากกว่าผักต้มก็กลับคืนมา  แต่ผู้สูงอายุที่ยากจนยังมีอีกมาก  ซึ่งขาดการดูแล  ไม่บังเกิดเป็นความเท่าเทียมทางสังคมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้
ผู้สูงอายุกับดวงตาที่ฝ้าฟางนั้นก็เป็นสิ่งที่คู่กัน  จากข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาโรคตาบอดครั้งที่ 3 ในปี 2537  เรามีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ทั้งเป็นเหตุให้ตาบอดและสายตาเลือนลางประมาณ  505,141 ราย  ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้น  สายตาที่มืดลงเหมือนชีวิตที่กำลังจะมืดดับ  เป็นการตัดโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยชราเป็นอย่างมาก  ดูโทรทัศน์ก็ไม่เห็น  อ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้  อยากจะชื่นชมหลานรักก็เลือนลางเต็มที  ถ้ายังต้องใช้เหงือกเคี้ยวอาหารแทนฟันอีกก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่
ผู้สูงอายุนับว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มใหญ่ในสังคมไทย  ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้  ลูกหลานไม่ค่อยว่างดูแล  มีกินตามสมควร  มีโรคประจำตัวมากบ้างน้อยบ้าง  แม้จะมีบัตรสูงอายุกันเป็นส่วนใหญ่  แต่ส่วนน้อยมากที่จะมาใช้สิทธิทำฟันปลอมหรือผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา  ซึ่งสามารถเบิกได้ตามระเบียบบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ส่วนใหญ่ยอมรับความด้อยโอกาสไปจวบจนลมหายใจสุดท้าย  เพราะเบื่อหน่ายคิวนัดที่ยาวข้ามปีหรือหลายปี ฟันปลอมและแว่นตา ( ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดใส่เลนส์เทียมในโรคต้อกระจก )  นับเป็นอวัยวะเทียมที่มีค่ามากที่สุดสำหรับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  แต่ปัญหาก็คือ  จะทำอย่างไรชีวิตคุณตาคุณยายไม่ว่าในเมืองหรือชนบทได้มีโอกาสได้ใส่ฟันปลอม  ดวงตาไม่ขุ่นมัว อย่างเท่าเทียมกัน  นับเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่สังคมอาจต้องร่วมกันขบคิด ค่าใช้จ่ายนั้นยังเป็นปัญหาใหญ่  งบประมาณรายหัวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จัดสรรมาล่วงหน้าแล้วนั้น  แม้จามกติกาจะครอบคลุมบริการเหล่านี้  แต่หากไม่ใช้ได้ก็ย่อมเป็นกำไรของสถานพยาบาล  หรือจะได้นำไปใช้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอื่นที่จำเป็นกว่า  ดังนั้นหากโรงพยาบาลใดยิ่งขยันก็จะยิ่งจนยิ่งเข้าเนื้อ  ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทำงานเช่นนี้ได้นั้นมีน้อย  จึงไม่แปลกที่คิวจะยาวข้ามปีหรือหลายปี ดังนั้น  กลไกการทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคมร่วมกับทางราชการในรูปของคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบันไม่มี น่าจะช่วยทำให้มีการกำกับดูแลการทำงานของสถานพยาบาลต่างๆให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้บนพื้นฐานข้อจำกัดด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน    แต่กลไกนี้อยู่คนละขั้วกับกลไกปกครองแบบ ซีอีโอ
กลไกแบบไหนที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีได้มากกว่ากัน  คำตอบคงอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้ว

Comment #1
กตัญญู
Posted @February,25 2007 12.11 ip : 202...70

เห็นใจผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เราเป็นบุตรหลานท่านเลี้ยงเรามาควรตอบแทนท่านดีๆอย่าทอดทิ้งท่านเลยสงสารท่านนะ

Comment #2
กตัญญู
Posted @February,25 2007 12.14 ip : 202...70

รักคุณตามากเลย ท่านแก่มากแล้ว 80 กว่าปี ที่บ้านดูแลท่านดีมาก คิดถึงคุณยายด้วยแต่ท่านเสียแล้ว รักคนในครอบครัวมาก

Comment #3
กุ๊ก
Posted @April,08 2007 15.02 ip : 58...226

ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านใความสุขมาก ๆ นะคะ

Comment #4
POONPUN
Posted @July,09 2007 20.24 ip : 58...78

ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านใความสุขมาก ๆ นะคะ

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง