สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

มุมมองหมอ

ห้ามโฆษณาเหล้า จะลดการดื่มเหล้าได้จริงหรือ

by kai @February,18 2006 22.39 ( IP : 58...246 ) | Tags : มุมมองหมอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายพินิจ  จารุสมบัติ  มาเป็นรัฐมนตรีดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนได้ไม่นาน  แต่ก็ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อย  โดยเฉพาะการประกาศนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่จะลดการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้าในสังคมไทย  ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขประกาศเดินหน้าจะประกาศให้มีการ  " ห้ามการโฆษณาเหล้า สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเด็ดขาด " โดยเป็นกลวิธีเดียวกับการห้ามการโฆษณาบุหรี่  ซึ่งเป็นกลวิธีที่ได้ผลสูงสุดในการลดการบริโภคยาสูบ  และเป็นข้อกำหนดที่บริษัทบุหรี่เกลียดที่สุด

กรณีของการห้ามโฆษณาเหล้าสุราโดยเด็ดขาดนั้น  หากทำได้จริงสังคมไทยคงจะมีความสุขขึ้นไม่น้อย  เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า  เหล้าคือต้นเหตุแห่งความรุนแรงในครอบครัว  เหล้าคือยมทูตเวลาเมาแล้วขับ  เหล้าทำให้คนจนยากจนลงอีกและรุมเร้าด้วยหนี้สิน  และที่สำคัญ  เหล้าเป็นเหตุสำคัญในการวิวาททำร้ายร่างกาย  และเป็นปฐมบทของการเดินไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ

แน่นอนว่าการประกาศห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดนั้น  แรงต้านย่อมมีแน่  และจะมีมากด้วย  บริษัทเหล้าน้องใหม่หรือบริษัทที่ตลาดยังเล็กก็โอดครวญว่า  หากทำเช่นนี้ก็เหมือนการช่วยให้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก  อุ้มบริษัทเหล้ารายใหญ่ที่ติดตลาดแล้ว  เป็นการทำลายรายเล็กให้เฉาตายอย่างแน่นอน    ส่วนธุรกิจรายใหญ่ก็ทำเป็นโวยว่า  หากมีการห้ามการโฆษณาธุรกิจจะทรุด  ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ทรุดลงเลยเพราะกินส่วนแบ่งปลาเล็กเพิ่มขึ้นมาอีก  จะส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศ  การจ้างงานลดลง  ธุรกิจต่อเนื่องจะกระทบไปด้วย

กรณีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น  จะทำให้คนไทยดื่มสุราน้อยลงจริงหรือ  เป็นคำถามที่ผู้คนที่สนใจประเด็นปัญหาสังคมอาจต้องช่วยกันวิเคราะห์

สำหรับผมแล้ว  ผมเห็นว่ากลไกห้ามการโฆษณานี้เพียงกลไกเดียวอาจลดการดื่มเหล้าลงได้น้อยมาก  แต่คนจะบริโภคเหล้าน้อยยี่ห้อลงแน่ๆ  เพราะยี่ห้อใหม่คงแจ้งเกิดได้ยาก  ดังนั้นกลวิธีที่ต้องเดินควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้ดื่มสุราที่มีความสำคัญยิ่งคือ  การทำให้เหล้าเบียร์มีราคาแพง  แพงจนต้องซื้อมาดื่มให้น้อยลงเพราะเงินในกระเป๋ามีจำกัด

หากกระทรวงการคลังจะสร้างนโยบาย " การคลังเพื่อสังคม " ให้เป็นจริงแล้ว  จะต้องขึ้นภาษีสุราด้วย  ไม่ใช่เพียงแค่ห้ามการโฆษณาเท่านั้น  ปัจจุบันเบียร์สิงสาราสัตว์ยังราคา 3 ขวดร้อย และเชื่อด้วยซ้ำว่า  เมื่อห้ามโฆษณาเหล้า  ราคาของเหล้าเบียร์จะถูกลง  เจ้าของโรงเหล้าจะยอมลดกำไรที่มหาศาลลงไปบ้าง  เพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดการบริโภค  เบียร์สิงห์สาราสัตว์อาจจะ 4 ขวดร้อยหรือ 5 ขวดร้อยก็ได้  จึงเป็นภารกิจของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้รัฐบาลมีความจริงจังในการลดการบริโภคเหล้ามากกว่านี้  สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่จริงจังและสอดประสานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง  ด้วยการขึ้นภาษีเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีกเป็นเท่าตัว  เชื่อว่าด้วย 2 มาตรการนี้ที่แข็งขัน  จะลดการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ของคนไทยลงได้อย่างแน่นอน

ภาษีสุราที่เก็บได้  ก็ไม่ต้องเอาไปไหน  ควรจะจ่ายกลับเข้ามาในระบบสุขภาพ  ไม่ว่าเข้ากองทุน สสส.  หรือจ่ายล้างหนี้ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดทุนจาการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  เพราะส่วนหนึ่งที่เป็นภาระใหญ่ของโครงการ 30 บาทก็เป็นผลพวงจากดื่มเหล้านั่นเอง  ไม่ว่าโรคตับแข็ง ตับอักเสบ  การบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกาย  อุบัติเหตุจราจร  รวมทั้งโรคมะเร็ง  ซึ่งล้วนแต่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาอย่างเรื้อรังทั้งสิ้น

หากไม่มีการขึ้นภาษีเหล้าเบียร์แล้ว  ลำพังการห้ามการโฆษณาโดยเด็ดขาด  อาจได้ผลเพียงการเป็นเครื่องมือกำจัดคู่แข่งของนายทุนโรงเหล้าขนาดใหญ่เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

« 2511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง