สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

มุมมองหมอ

ผู้สูงอายุเฮ ใส่ฟันปลอมฟรีทั้งปาก

by wanna @November,06 2005 18.05 ( IP : 61...150 ) | Tags : มุมมองหมอ

21 ตุลาคม 2548 15:07 น. สปสช.ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรวิชาชีพและภาคเอกชน เร่งตรวจสุขภาพช่องปากและใส่ฟันปลอมให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปฟรี

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทยสมาคม ทันแพทย์เอกชน รวมทั้งสภาผู้สูงอายุเฟ้นหาผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพช่องปากครบวงจร ตั้งแต่ใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกทั้งปาก หรือ 16 ซี่ขึ้นไป ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสภาพของสุขภาพโรคในช่องปากของผู้สูงอาย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคล 80 พรรษาหรือ "โครงการฟันเทียมพระราชทาน"

"โดยมีเป้าหมายตรวจสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ 75 จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 100,000 คน ให้บริการใส่ฟันเทียมและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ 35,000 คน  ซึ่งมีมีหน่วยบริการทั้งภาครัฐ 17,500  ราย และภาคเอกชนอีก 17,500 ราย"นายแพทย์สงวน  กล่าว

นายแพทย์สงวน กล่าวต่อว่า กำหนดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2549 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานพยาบาล คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใส่ฟันเทียมเพื่อบดเคี้ยวอาหาร ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพช่องปากตามโครงการ 30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค ด้วย

"ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 6 ล้านคนซึ่งจากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พบว่า ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันร้อยละ 92 จึงมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมเพื่อเคี้ยวอาหาร โดยมีความต้องการฟันปลอมทั้งปากร้อยละ 5 ซึ่งสปสช.สนับสนุนงบประมาณทางด้านการบริหารจัดการ อบรมให้ความรู้ทันตบุคลากรในการทำฟันเทียม วัสดุอุปกรณ์รวมกว่า 200 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 มีเป้าหมายอีก 30,000 คนซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณต่อไป" นายแพทย์สงวน กล่าว

ที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการบัตรทองได้รับบริการขั้นพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องการใส่ฟันปลอมได้ แต่ยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรม ทำให้นำมาซึ่งผลต่อสุขภาพในช่องปากที่ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหาร ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารได้ รวมทั้งงบประมาณที่สถานพยาบาลได้รับปีละ 1,600 บาท/คนเท่านั้น

"แต่โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นโดยสปสช. ได้ใช้งบประมาณทางด้านการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนการทำฟันเทียม ให้หน่วยบริการภาครัฐคนละ 4,100บาท/ราย และภาคเอกชนคนละ 6,000 บาท/ราย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพในช่องปากดีขึ้น" นายแพทย์สงวน กล่าวในที่สุด

Comment #1การใส่ฟันปลอมฟรี
ไฟร
Posted @January,11 2010 14.07 ip : 115...40

ขอรายละเอียดล่าสุด ครับ

Comment #2ใส่ฟันปลอมทั้งปากด้วยบัตรสุขภาพถ้วนหน้า ทำใมต้องรอถึง 6 เดือนจึง
ลออ ทับทอง
Posted @January,08 2015 07.14 ip : 49...77

เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุควรหาทางช่วยเป็นกรณีพิเศษ อายุ 70 ปีแล้วมีฟันจริงเหลือเพียง 5  % เท่านั้นจะทำแย่างไรจึงจะสามารถใส่ฟันได้รวดเณ็วกว่านี้ หลังจากยื่นเรื่องขอใส่ฟันแล้วต้องรอถึง 6 เดือนจึงจะมาขอติดต่อใหม่เพื่อยืนยันว่าจะขอใส่ฟันจริงๆ (ไม่โกหก) ไม่มีฟันจะเคี้ยวอาหารแล้วยังจะต้องรอถึง 6 เดือนเชียวหรือ แล้วระหว่างรอนี้จะเอาอะไรใช้เคี้ยวอาหารทั้งที่ได้รับการตรวจรักษาช่องปากจาก รพ.ต้นสังกัด และได้ส่งต่อมาใส่ที่ รพ.เครือข่ายที่มีการใส่ฟัน มีใบส่งตัวยืนยันการรักษาช่องปากเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใส่ฟันปลอมได้เลย ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยโปรดกรุณาแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ด้วยจะขอบพระคุณมาก

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง