สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

สาระน่ารู้

ขนมบรรจุซอง ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

by กล้วยหวาน @March,16 2010 13.56 ( IP : 222...14 ) | Tags : สาระน่ารู้

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง " ความปลอดภัยของขนมบรรจุซองในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา "
โดย พญ.พิมลา อารีย์กุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Comment #1ขนมบรรจุซองภัยร้ายใกล้ตัวเด็กไทย
Posted @December,15 2010 00.49 ip : 113...200

ขนมบรรจุซองประเภทขบเคี้ยวเล่น  เด็กไทยปัจจุบันชอบรับประทาน  พ่อ แม่ เด็กชอบซื้อให้รับประทานเป็นว่าเล่นเพราะสะดวก หาซื้อง่าย ฯลฯ แต่ขนมเหล่านี้เป็นอันตรายกับเด็ก เพราะมีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด เช่น โซเดียมกลูตาเมต  สีสังเคราะห์  สารกันบูด ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตราย ยิ่งได้รับประทานร่วมกับการดื่มน้ำอัดลมด้วยก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า  พ่อ แม่ ที่อ่านข้อความนี้แล้วควรตระหนักในการซื้อขนมให้ลูกรับประทาน  ควรให้เด็กรับประทานขนมไทยๆจะดีกว่า เช่น ทองหยิบทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  ขนมชั้น ลอดช่อง กล้วยบวด  ฟักทองบวด แต่ต้องใช้สีขนมที่ได้จากพืชหรือวัสดุธรรมชาติด้วย

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง