สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมพูดคุยเพื่อยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวที "สมัชชาผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ" เพื่อปรึกษา-พูดคุย ร่วมกันหาทางในการยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

งานนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์โฟกัส , ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสมัชชาผู้บริโภคขึ้นเพื่อให้พวกเราได้มาพูดกัน จึงอยากขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมได้ ที่โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดงานได้จากเว็บไซท์ http://consumersouth.org

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว