สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เว็บไซต์สงขลาสร้างสุขได้หยุดให้บริการ และจะไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกย้ายไปทำงานที่ www.ข้อมูลชุมชน.com แทน

ร่วมรณรงค์ค่านิมร่วม "การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง"

@15 ม.ค. 57 12:12
ขอเชิญร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองหลักการสำคัญ1.ให้เกียรติเจ้าภาพ ตักเองกินเอง2.ประหยัด สะอาด (แกงใหม่ อุ่นตลอดเวลา)3.ลดแรงงานการยกหรือล้าง4.สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย เจ้าภาพสามารถพูดคุยกับแขกได้ตลอดเวลา5.ไม่กินข้าวร้อนใส่ถุงพลาสติก มะเร็ง โรคร้าย อันตรายถึงชีวิตสนใจขอรับโปสเตอร์ร่วมรณรงค์ได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ฟรี...สอบถามเพิ่มเติมที่ อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-221286 หรือ 086-9554909

สงขลาพอเพียง

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

@30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

@30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

เรารักสงขลา

ประชุมคณะทำงานออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา"

@27 เม.ย. 55 10:35
คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คนประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือโครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดีการศึกษาและจริยธรรมดีสุขภาวะดีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลเศรษฐกิจดีสังคมดีการบริหารจัดการดีในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้านเกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก


แล้วท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวังสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร?

ร่วมเขียนความคิดเห็นว่าท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร