สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แนะนำเครือข่าย

แนะนำเครือข่าย

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
67 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

เปิดฝายคลองแห บทบาทร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ “พี่ใหญ่-น้องเล็ก”

โดย punyha on 4 พ.ค. 53 16:41

เปิดฝายคลองแห บทบาทร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ โพี่ใหญ่-น้องเล็กโปัญหาขยะในคลองแหอันมีต้นทางมาจากเขตเทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้ กลุ่มรักษ์คลองแหสร้างฝายดักขยะตัวแรกบริเวณหลังวัดคลองแห เมื่อปี 2548 ใช้กระสอบทรายทิ้งทับลงก้นคลอง หากแต่ต้านแรงไหลของน้ำที่มาพร้อมขยะจำนวนมากไม่ไหว จึงมีอายุใช้งานแค่ปีเดียวปี 2549 มีการปรับรูปแบบฝายใหม่ใช้เสาเข็มก่อสร้างที่เขาตัดทิ้งและเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วตอกลงเป็นฝายแทน ทนอยู่ได้ถึงปี 2550 ก็พังอีกด้วยเหตุผลเดิมฝายดักขยะ ที่เปิดใช้งานเป็นทางการเมื่อ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ก่อสร้างในบริเวณเดิมจึงนับเป็นตัวที่ 3 แต่กว่าจะออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จมีการออกแบบร่วมระหว่างนายช่างชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา และวิศวกรของเทศบาลคลอ

สัจจธรรมก้าวสู่สงขลาพอเพียง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสัญญาใจ

โดย punyha on 23 เม.ย. 53 15:41

สัจธรรมก้าวสู่สงขลาพอเพียง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสัญญาใจรายงานโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่3 ภายใต้แนวคิด ก้าวย่างที่ผ่านมาของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง จัด เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาริมบึงน้ำใหญ่ แห่งการเริ่มต้นของฤดูร้อน อากาศค่อนข้างอบอ้าวมาตั้งแต่เช้า แต่งานคึกคัก เริ่มต้นจากวงสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ที่ศาลากลางน้ำใกล้หอดูนก ทำการถ่ายทอดผ่านวิทยุ FM 88.0 MHz และเครือข่ายวิทยุสุขภาพ ไม่ว่าคลื่นความคิด วิทยุชุมชนท่าข้าม ...วงสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ถือโอกาสโหมโรงด้วยการเล่าถึงความเป็นไปเป็นมา และเชิญชวนผู้ฟังมาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลาย น่าสนใจ ทั้ง

สมัชชาออนแอร์ พื้นที่ความคิดทะลุความจริง

โดย punyha on 29 มี.ค. 53 10:54

สมัชชาออนแอร์ พื้นที่ความคิดทะลุความจริงบทบาทสื่อในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาทำให้ชัยวุฒิ เกิดชื่น มาเป็นผู้นำสมัชชาออนแอร์ซึ่งเขาเล่าว่าเกิดจากแนวคิดของ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส. มอ.โอาจารย์เห็นว่าเมื่อเราจัดเวทีต่างๆ มีข้อมูลเยอะแยะแต่คำพูดหล่นหายไปเรื่อย ทำอย่างไรจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ ผมเสนอเอาเวทีขึ้นไปอยู่ในอากาศ หลังจากชวนประเด็นต่างๆในแผนสุขภาพมานั่งคุย โดยเราขอเป็นตัวร้อยด้านสื่อปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยโจากแนวคิดกลายมาเป็นรายการวิทยุสมัชชาออนแอร์หรือเวทีเรียนรู้สมัชชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้ ชวนผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆของแผนสุขภาพจังหวัด มานั่งคุยออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุ FM 88.0 M มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.โสมัชชาออนแอร์คื

การจัดการข้อมูลข่าวสาร ประโยชน์อันตกแก่ผู้มีส่วนร่วม

โดย punyha on 16 มี.ค. 53 11:40

การจัดการข้อมูลข่าวสาร ประโยชน์อันตกแก่ผู้มีส่วนร่วมเวบไซค์ www.songkhlahealth.org เป็นการดำเนินงาน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นฐานข้อมูล แต่นับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดภาณุมาศ นนทพันธ์หรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่า โพี่หมีโ โปรแกรมเมอร์ ผู้ประสานงานประเด็นฐานข้อมูล เล่าว่าการจัดการข้อมูลได้ทำหน้าที่สนับสนุนส่วนอื่นๆบนแนวคิดว่าการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด การรับรู้ข้อมูลพื้นฐานทุกด้าน ล้วนจำเป็นและต้องมีการสำรวจรวบรวมนำมาประมวลผลไว้เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการทำงานกับทุกหน่วยงานขณะที่การจัดการความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเสริมศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ต้องให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพตระหนัก แม้ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยและเฉพาะอ

ละครเวที4+1 จากตำนานชุมชน โยงยุคปัญหาใหม่

โดย punyha on 3 มี.ค. 53 21:37

สมัชชาสุขภาพตำบลพิจิตร “รวมพลคนพิจิตร  5 รั้วรวมใจต้านภัยยาเสพติด” เมื่อ 29 เมษายน2552 ที่ผ่านมามีผู้มาร่วมงานราว 400 คนแสดงให้เห็นความร่วมมืออย่างแข็งขันของชาวตำบลพิจิตร  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ทั้งฝ่าย บ้าน วัด โรงเรียน  ราชการ และการเมืองท้องถิ่น

งานจัดขึ้น ณ ศาลาโรงเลี้ยง สำนักสงฆ์โคกพะยอมซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พิจิตร บรรยากาศก่อนเที่ยงเริ่มอวลด้วยกลิ่นหอมยั่วน้ำลายจากน้ำแกงขนมจีน ที่นำมาเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมงานทุกคน

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

โดย punyha on 23 ก.พ. 53 15:24

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรร่วม

  • เครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 14 ประเด็น
  • เครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 20 แห่ง
  • เทศบาลเมืองบ้านพรุ
  • เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง และเครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  • โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างสุขภาวะ (สกว)
  • โครงการพศส.(23 เกลอ)

มะโย่ง วัฒนธรรมนำสันติสุข

โดย punyha on 17 ก.พ. 53 12:32

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นอีกโซนหนึ่งที่ถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคง

คนภายนอกหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่อยากเฉียดกลายถ้าไม่จำเป็น แต่ดวงพร อุทัยสุริ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสะบ้าย้อย เลือกพื้นที่ดังกล่าวเคลื่อนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

ชิงโค-ชงโค ป่าชุมชนเปิดประวัติท้องถิ่น

โดย punyha on 10 ก.พ. 53 08:45

แม้ขณะนี้ชายทะเลไทยกำลังเจอปัญหาการกัดเซาะ แต่ที่ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนครกลับมีทรายมาทับถมงอกยาวกว่าเดิม  ปัญหาใหม่คือพื้นที่ซึ่งธรรมชาติหยิบยื่นให้ชุมชนกลับถูกนายทุนบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์  เป็นคดีฟ้องร้องยังไม่ถึงที่สุด

กระแสขานรับอาหารปลอดภัย รัศมีกระเพื่อมสวนวิกฤติสุขภาพ

โดย punyha on 5 ก.พ. 53 21:38

กระแสขานรับอาหารปลอดภัย รัศมีกระเพื่อมสวนวิกฤติสุขภาพงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิดฝ่าวิกฤติด้วยธุรกิจคุณธรรม เมื่อ 18 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานดังกล่าวการทำกระบวนการกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ในกลุ่มเกษตรและอาหารปลอดภัย ผู้เข้าร่วมมาจากเครือข่ายสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา ประมาณ 130 คนวันนั้นอาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ผู้นำศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลาเล่าความเป็นมาของสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลาที่จัดตั้งพร้อมก้าวเดินสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีตัวตนและเครือข่ายอยู่จริง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยบนแนวคิด โปลูกเพื่อกิน กินสิ่งที่ปลูก ถ้าเหลือขายโสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยจังหวั

ผู้สูงอายุแข็งแรง พาชุมชนเข้มแข็ง

โดย punyha on 29 ม.ค. 53 09:39

ผู้สูงอายุแข็งแรง พาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยแนวคิด ยึดเกียรติ ศักดิ์ศรี ความสุข เพื่อนำผู้สูงอายุกลับคืนสังคมของสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา หลายปีที่ผ่านมาจึงมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นภาพผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง หรือ โป้าเสาโ อุปนายกสมาคมฯ เล่าว่าเป็นผลจากการขับเคลื่อน ของ สาขาการพัฒนาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา สององค์กรเป็นแกนหลักทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จำนวน 168 ชมรมจาก 16 อำเภอในสงขลาปลุกกระแสออกกำลังกายได้ผลโการสร้างกระแสออกกำลังกายสำเร็จเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด อันนี้มาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ

67 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|