สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ติดต่อภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

สำนักงาน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ & Fax 074-221286 , 086-4892086

ชาคริต kahlao (at) gmail.com

ภาณุมาศ webmaster (at) softganz.com


View Larger Map