สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

อัลบั้มกิจกรรม

อีกหนึ่งอุดมการณ์ สานความตั้งใจฟื้นฟูวิถีชาวนาไทยแห่งลุ่มน้ำคลองภูมี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี ได้มีกิจกรรมเก็บข้าวเพื่ออนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยรวมตัวกัน ณ บ้านนายจรินทร์ ธรรมวาโย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานวิถีเดิมๆไว้ “บ้านหูแร่”ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนแถบนี้ในอดีต ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ แต่ชาวบ้านบางครอบครัวก็ยังนิยมทำนากันอยู่ ส่วนใหญ่จะทำไว้กินเอง ต้นทุนการทำนาต่ำเพราะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆ กินข้าวได้อย่างสบายอุรา

 คำอธิบายภาพ : jarin1

คุณจรินทร์  ธรรมวาโย แกนนำกลุ่มหูแร่เจ้าของนาผืนนี้

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สถานการณ์การทำนาในหลายพื้นที่ในลุ่มน้ำคลองภูมีเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้น อาจเกิดจากสภาวะข้าวยากหมากแพง ต้นทุนการผลิตสูง และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่มีมาก จะเห็นได้ว่าหลายๆกลุ่มเริ่มตื่นตัวที่จะปลูกข้าวไว้กิน ผืนนาผืนน้อยเริ่มมีความหมายมากขึ้น รอยยิ้มของผู้คนเริ่มกลับมา ... แม้นี่คือรอยยิ้มหนึ่งตรงมุมเล็กๆของสังคม แต่ก็เป็นรอยยิ้มที่สุขใจ เราเชื่อว่าความสุขเริ่มจากตรงนี้คือที่ใจ “ทำนาได้อะไรมากกว่าที่คิด” วันนี้คุณจรินทร์ ได้ข้าวไว้กิน ได้เพื่อนไว้คุย ได้รักษาผืนนาซึ่งเป็นมรดกของครอบครัวเอาไว้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อนุรักษ์ความสมดุลของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี และที่สำคัญได้ดำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณชาวนาแห่งลุ่มน้ำภูมี ทางเครือข่ายฯขอเป็นกำลังใจให้ทุกความตั้งใจดีดำเนินวิถีที่สอดคล้องสมดุลต่อระบบนิเวศน์ต่อไป

 คำอธิบายภาพ : jarin2

เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมเรียงเก็บข้าว

 คำอธิบายภาพ : somnuk

คุณสมนึก หนูเงินประธานเครือข่ายฯ  เห็นอยู่ไกลๆนู้นคุณสุจิน แก้วบุญส่ง (ไม่ได้เก่งแต่จัดรายการวิทยุนะ)

 คำอธิบายภาพ : meaw

คุณแมว ณัฐฑวรรณ อิสระทะ เจ้าแม่แห่งข้าวลุ่มน้ำคลองภูมี

บทความโดย นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย - กองเลขาเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง