สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เกี่ยวกับเครื่อข่ายส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

by lookmodeiei @23 ก.พ. 58 20:00 ( IP : 180...188 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ใช้ในวิชาเรียนค่ะ คือหนูจะทำรายงานเกี่ยวกับเครื่อข่ายค่ะ สถานที่ตั้งเครื่อข่าย เบอร์โทร ประวัติความเป็นมาของเครื่อข่าย การบริหารจัดการอย่างไร รายชื่อคณะกรรมการ ประธาน กิจกรรมที่เครื่อข่ายทำ วีธีการทำกระบวนการ ปัจจัยที่นำไปสุ่ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค Swot รางวัลที่เครื่อข่ายได้รับ หนูขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่มาตอบคำถามไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว