สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ รับพนักงานประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศหาดใหญ่

by คุณ ธิดารัตน์ @2 มิ.ย. 55 18:15 ( IP : 223...245 ) | Tags : แผนงานกลาง

บริษัทเปิดใหม่ ต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในออฟฟิศ

คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ internet พื้นฐานได้

  3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา ขยัน

  4. การศึกษาระดับ ปวส/ม.6/ปริญญาตรีทุกสาขา

  5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้เฉลี่ย12,000- 15,000 บาท / เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  คุณ ธิดารัตน์  085-8984980  หรือ สามารถส่ง RESUME ล่วงหน้า มาที่  thidarut_35@hotmail.com
*สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที* ทำงานออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่

Comment #1
Posted @24 ธ.ค. 57 23:40 ip : 124...56

น่าสนใจดี

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว