สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

งานเขียนคน คนเขียนงาน

กิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" เปิดรับงานไม่จำกัดรูปแบบ กำหนดส่งงานเขียนไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน สามารถส่งงานเขียนได้ที่ cic.ska@gmail.com หรือ ส่งขึ้นคอลัมน์ "ปกิณกะ/งานเขียนคน คนเขียนงาน" ที่ www.songkhlahealth.org งานเขียนที่ได้นำไปสู่กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเขียนงาน และเปิดพื้นที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ทางปัญญา(เล็กๆ) ของกลุ่มคนทำงานในสังคม เปิดรับสมาชิกกิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" ไม่จำกัดเพศ วัย ประสบการณ์ หรือ องค์กร และไม่กำหนดเวลาหมดเขตรับสมาชิกค่ะ รบกวนแจ้งอีเมล์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 71 : คนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย กับหน้าที่แห่งรัฐ

photo  , 960x720 pixel , 44,222 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ในประเทศเบลเยียมมีผู้ขอลี้ภัย คนไร้เอกสารแสดงตัวตน คนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และคนไร้รัฐเข้ามาอยู่จำนวนไม่น้อย เชื่อว่ามีมากกว่าแสนคน กระจัดกระจายตามเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะบรัสเซลส์ ที่จำต้องเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะหากมาถูกต้องตามกฎหมายคงไม่ได้มา เช่นขอวีซ่าจากมาเที่ยวแต่อยู่ยาวไม่ยอมกลับ หรือข้ามพรมแดนในจุดที่ไม่มีรั้ว แล้วเดินทางต่อมาเรื่อยๆเพื่อเสี่ยงโชคแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า

รัฐในยุโรปรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตร อนุสัญญาหรือปฏิญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับสหประชาชาติแทบทุกชิ้นที่ร่างกันมา แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ เมื่อลงนามไปแล้ว เขาก็มีศักดิ์ศรีที่จะทำให้ได้จริงตามที่ลงนามไป รวมทั้งกรณีการดูแลคนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัยให้ได้รับการดูแลด้านสิทธิในความเป็นคนเช่นสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การมีรายได้ เป็นเรื่องที่สำคัญและยากเรื่องหนึ่งของสหภาพยุโรปที่มีการอพยพของผู้คนจากทุกสารทิศ

เรื่องจัดการศึกษาให้กับเด็กที่อพยพตามพ่อแม่มานั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยาก ทุกประเทศแม้แต่ไทยก็อนุญาตให้เข้าเรียนฟรีใกล้บ้านได้เฉกเช่นเดียวกับลูกหลานเจ้าของประเทศ แต่เรื่องการจัดการดูแลสุขภาพนี่ยากกว่ามาก เพราะมีราคาแพงและซับซ้อน เบลเยียมเปิดช่องในการดูแลสุขภาพคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไว้สองช่องคือ จะเป็นใครก็ตามหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไปรับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉินได้ทุกคนโดยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่หากบางคนเจ็บป่วยบ่อย มีโรคประจำตัว จะไปห้องฉุกเฉินบ่อยก็ไม่สะดวกคิวยาวและการดูแลไม่ต่อเนื่อง ก็สามารถใช้ช่องทางที่ 2 คือไปที่เทศบาลขอรับความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อรับสิทธิบัตรประกันสุขภาพคนยากไร้ได้ แม้ต้องต่ออายุทุก 3 เดือน แต่เมื่อไปรักษาที่คลินิก ร้านยาประจำตัวตามที่บัตรระบุไว้ จะไม่มีค่าใช้จ่าย ทางกองทุนระดับชาติจะตามจ่ายให้กับคลินิกและร้านเภสัชเอง

แม้เรื่องนี้จะมีถกเถียงกว้างขวางว่าเป็นการเอื้อให้คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ใจไม่ยอมอพยพกลับบ้านเดิม แต่ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (human right) การยอมรับต่อเสรีภาพของบุคคล (liberty) และการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข (solidarity) รวมทั้งการยอมรับในการเผชิญความจริงว่า มีคนเหล่านี้อยู่จริง เขากลับไปประเทศเขาก็อดตายและเขาก็กลับมาอีก วันนี้จะยากดีมีจนสีผิวใดๆก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมที่ซับซ้อนให้ได้ สังคมของเขาจึงยอมแบกรับภาระนี้ไว้ ทั้งเพื่อแสดงความมีอารยะ การรักษาความสงบสุขส่วนรวมในสังคมเขาเอง และแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ที่ก็เป็นคนเหมือนกัน

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง