สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

งานเขียนคน คนเขียนงาน

กิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" เปิดรับงานไม่จำกัดรูปแบบ กำหนดส่งงานเขียนไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน สามารถส่งงานเขียนได้ที่ cic.ska@gmail.com หรือ ส่งขึ้นคอลัมน์ "ปกิณกะ/งานเขียนคน คนเขียนงาน" ที่ www.songkhlahealth.org งานเขียนที่ได้นำไปสู่กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเขียนงาน และเปิดพื้นที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ทางปัญญา(เล็กๆ) ของกลุ่มคนทำงานในสังคม เปิดรับสมาชิกกิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" ไม่จำกัดเพศ วัย ประสบการณ์ หรือ องค์กร และไม่กำหนดเวลาหมดเขตรับสมาชิกค่ะ รบกวนแจ้งอีเมล์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 73: หลังคาพลังแสงอาทิตย์

photo  , 960x720 pixel , 170,494 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

หลังคาบ้านกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (photovoltaic solar power) หรือเซลสุริยะเริ่มเป็นของคู่กัน มีไว้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และอีกแบบเพื่อผลิตน้ำร้อนไว้ใช้ เพราะเป็นเมืองหนาว น้ำอาบ น้ำใช้ล้วนต้องผสมน้ำร้อนทั้งสิ้น โดยเยอรมันมีการติดตั้งเซลสุริยะต่อประชากรสูงที่สุดในโลก ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 25,000 เมกtวัตต์ ในช่วงที่แดดสาดแสงแรงจัด

เบลเยียมใช้สองกลไกในการเพิ่มการติดตั้งโซลาร์เซล คือกลไกที่หนึ่งเขาใช้กลไกราคาค่าไฟที่แพงและผู้ที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีส่วนในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ติดตั้งโซลาร์เซลด้วยผ่านบิลค่าไฟ กลไกที่สองนี้ก็นำเงินจากค่าไฟแพงและภาษีมาสมทบใช้กลไกการเงินจูงใจให้ติดตั้งโซลาร์เซลไว้บนหลังคา โดยบ้านเรือนพักอาศัยจะได้รับเงินชดเชยคืนทุกๆ 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (KW-h) เป็นเงิน 15-45 ยูโรเซนต์ โดยเงินส่วนนี้จะหักลดจากบิลค่าไฟที่ต้องจ่ายรายเดือน ส่วนถ้าบริษัทนั้นจะได้รับการลดภาษีด้วย ผลของสองมาตรการนี้รวมกับกระแสสีเขียว ทำให้มีการติดตั้งเซลสุริยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2011 เป็นปีทองของการติดตั้งเซลสุริยะ ปีเดียวมีการติดตั้งรายใหม่มากถึง 880 เมกะวัตต์ หรือเกือบเท่ากับเตานิวเคลียร์ 1 เตาที่ผลิตได้ 1,000 เมกะวัตต์ มากกว่าศักยภาพของโรงไฟฟ้าจะนะที่ผลิตได้ราว 750 เมกะวัตต์ แน่นอนว่าวันที่แดดน้อยไฟฟ้าก็ผลิตได้น้อย แต่หากทุกบ้านติดตั้งย่อมจะไปถึงซึ่งเป้าหมายที่จะปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดในสิบยี่สิบปีข้างหน้า ซึ่งไม่ไกลเกินจริง

แม้ว่าในปี 2012 มาตรการการช่วยเหลือด้านการเงินและการลดภาษีจะยกเลิกไปเพราะวิกฤตการเงินยูโรโซน แต่ด้วยราคาแผงสุริยะจากประเทศจีนที่ราคาถูกลงมาก ทำให้ความจุดคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7 ปี จากอายุการใช้งานของเซลสุริยะที่ 20 ปี และเขาเชื่อว่าในปี 2015-2016 ราคาต่อหน่วยของการผลิตไฟฟ้าใช้เองที่บ้านจากจากเซลสุริยะจะถูกกว่าราคาต่อหน่วยจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น ปัญหาใหม่คือเขาก็คือ การมีพื้นที่บนหลังคาไม่เพียงพอต่อการผลิตใช้เอง เทคโนโลยีหน้าต่างเคลือบเซลสุริยะเพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังพัฒนาขึ้นมาช่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทุกเม็ดที่สาดแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ให้เกิดทัศนะอุจาดที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยแผงโซลาร์เซลตามสนามตามพื้นดิน

แม้แสงแดดที่นี่จะไม่จัดและหายากยิ่งในฤดูหนาว แต่นี่คือพลังงานสะอาดที่เขาจูงใจให้ทุกบ้านผลิตเองใช้เองตามปรัชญาพอเพียงและการพึ่งตนเอง แต่เมืองไทยที่แดดทั้งแรงและร้อน ผู้มีอำนาจไฉนจึงคิดถึงแต่โรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง