สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ "สงขลาพอเพียง"

ขอไว้อาลัยแด่ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว : ครูของแผ่นดิน

photo  , 960x720 pixel , 115,330 bytes.

ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแจ้งทราบโดยทั่วกัน

ขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจ

ด้วยจิตคารวะ

มูลนิธิชุมชนสงขลา

Comment #1ไว้อาลัยครูชบ ยอดแก้ว
สมพงษ์ มาจันทร์
Posted @May,02 2013 15.33 ip : 1...172

ขอแสดงความอาลัยยิ่งในการจากไปของครูชบ ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการออมทรัพย์ ผู้ปรารถนาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี   ครูสมพงษ์  มาัจันทร์และครอบครัว เครือข่ายอุ้มชูสารคาม

Comment #2ขอไว้อาลัย ดร. ครูชบ ยอดแก้ว
Posted @July,11 2018 14.46 ip : 39...97

ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ด้วยน่ะครับผุ้สร้างคุณงามความดีไว้แม้ไม่อยู่โลกก็ยังจดจำผู้ที่ทำดี Health

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง