สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

by kai @November,18 2006 21.59 ( IP : 222...143 ) | Tags : แนะนำจังหวัดสงขลา

อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา
คำขวัญจังหวัด  นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้
คำขวัญอำเภอ  พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ทเชียงราย
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
หมายเลขโทรศัพท์  074-376382
หมายเลขโทรสาร  074-376382
เว็บไซต์อำเภอ


ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ "เมืองจัตวา"  ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุก ๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2329  ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองตรี ในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ และได้ทราบจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา ออกจากเมืองสงขลา โดยตั้งขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา  ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเทพา จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา ใกล้กับสถานีรถไฟ "ท่าม่วง" ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี "เทพา" ให้ตรงกับคำว่า "อำเภอเทพา" ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร
2.เนื้อที่/พื้นที่ 978 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน

ข้อมูลการปกครอง
  1.ตำบล.......7.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....67.... แห่ง 4.อบต........7 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  1.อาชีพหลัก ได้แก่  เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย
2.อาชีพเสริม ได้แก่  ปศุสัตว์
3.จำนวนธนาคาร
  มี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน  โทร.074-376443 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.074-376286
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  โรงเรียนเทพา โทร.074-376329 โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ โทร.074-478534
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
  ชายหาดสร้อยสวรรค์  เกาะขาม เกาะแลหนัง แม่น้ำเทพา

ด้านประชากร
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 67,235  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 33,584  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33,651 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร - คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
  1.ทางบก  - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  - - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  - - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  - - ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ  - ท่าอากาศยาน            หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ยางพารา
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่       (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำเทพา
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  -


  วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/10/2006

Comment #1
จากสาวทางบ้าน
Posted @July,08 2007 13.49 ip : 203...18

ถึงผู้บ่าวที่เป้นตพฟงพยพตลพรงยพตาลพาพาม ยนพำงม เพบ งนเ นาะเ

Comment #2
nant
Posted @July,16 2007 20.52 ip : 222...58

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบล.ท่าม่วง /อ.เทพา  ช่วยอัพให้หน่อยได้ไหม

                                                          จาก....เด็กเทพา   

Comment #3
จากเด็ก...เทพา
Posted @July,23 2007 12.52 ip : 202...146

อยากทราบว่า บ้านป่ากอเป็นอย่างไรกันบ้าง  ไม่ได้กลับบ้านหนึ่งสัปดาห์มาแล้ว คิดถึงคนที่บ้านจัง

                                                                                จาก...เด็กเทพา

Comment #4
ว่าที่สะใภ้เทพา
Posted @August,07 2007 21.28 ip : 61...192

เคยไปเที่ยวเทพามาแล้ว ไปที่หมู่ที่7 ตำบลปากบากแต่จำไม่ได้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไร คิดถึงทุกคนที่นั่น หวังว่าทุกคนคงสบายดี มีโอกาสจะไปเยี่ยมอีกนะจ๊ะ

Comment #5
hs9mil
Posted @August,31 2007 15.34 ip : 125...114
Photo :  , 480x640 pixel 49,049 bytes

เด็กเทพา มาอยู่กระบี่ คิดถึงบ้าน

Comment #6
hs9mil
Posted @August,31 2007 16.06 ip : 125...240
Photo :  , 480x640 pixel 49,049 bytes

เด็กเทพา มาอยู่กระบี่ คิดถึงบ้าน

Comment #7
สุพัตรา
Posted @November,23 2007 23.23 ip : 222...94

อยากราบว่าตอนนี้สงขลามีแหล่งท่องเที่ยอะไรบ้าง

Comment #8
สุพัตรา
Posted @November,23 2007 23.27 ip : 222...94

อยากทราบว่าตอนนี้ต.ลำไพเป็นอย่างไรบ้าง อยากเจอแอมมากนะ

Comment #9
นัล
Posted @November,26 2007 20.32 ip : 203...13
Photo :  , 538x834 pixel 280,979 bytes


  [color=#ff0000]รักเทพามากฮะ  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


Comment #10
เด็ก ร. เทพา ต. ลำไ
Posted @January,26 2008 20.55 ip : 203...10

สวัสดีค่ะทุกคน  .......    เราเด็ก ร.เทพานะ  คิดถึงเด็กเทพานะคะ  บ๊าย  บาย ***//

Comment #11
เด็กเทพา
Posted @March,17 2008 19.54 ip : 202...242
Photo :  , 650x487 pixel 38,721 bytes

คิดถึงเทพาจังเยย มาอยู่ที่นี่เหงาจัง คิดถึงเพื่อนทุกคนนะ จากเด็กริมคลองเทพาอ่ะ อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆอีก

Comment #12
เด็กริมคลอง
Posted @March,17 2008 19.58 ip : 202...242
Photo :  , 100x100 pixel 2,417 bytes

[color=#ff6600]คิดถึง3สาวตลาดแขกจังเยย เดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยไปนั่งโม้กันต่อนะเพื่อน บายล่ะ[/color]

Comment #13
Muser
Posted @March,23 2008 02.36 ip : 125...137
Photo :  , 640x853 pixel 36,202 bytes

หลานคนเทพาครับ

Comment #14
รุซนานี อ้วนไง
Posted @June,27 2008 15.29 ip : 58...85

คิดถึงบ้านจังเลย บ้านเราตรงข้ามร้านเลี่ยงไถ้ คิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน:)

Comment #15
j
Posted @September,14 2008 10.41 ip : 58...109

อยากทราบข้อมูลของสภอ.เทพา

Comment #16
o
Posted @January,14 2009 15.03 ip : 125...239

คิดถึงเด็กเทพามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเด็กหนองหงส์

Comment #17
โอ๋
Posted @January,14 2009 15.10 ip : 125...239

รักอาร์มมากๆอยากเจออีกสักครั้ง คิดถึงจนใจจะขาดรู้ไหม เด็กเทพา ถึงอยู่ไกลกันแต่ใจก็ใกล้เสมอ:)

Comment #18
เด็กหนองหงส์
Posted @January,14 2009 15.19 ip : 125...239

อยากโปรยรักขึ้นไปบนฟ้า เธอจะได้รู้ว่ามันมากแค่ไหน ให้เธอเก้บมันไว้แม้จะอยู่ไกลก็เหมือนว่าใกล้กัน คิดถึงอาร์ม เทพามากๆๆเลยอ่ 8)

Comment #19
จากเด็กอยู่เลยลำเปาไป5ก.ม
Posted @January,31 2010 18.06 ip : 113...70

อยากทราบว่าน้องโอมบ้านนายังมีชีวิตจับผู้ชายอยู่รึเปล่า

รายงานตัวด่วน  ฝากถามถึงปูบ้านนาด้วยตอนนี้อยู่ไหนจะรอคำตอบนะ  จากเด็กอยู่เลยลำเปาไป5ก.ม

Comment #20ตอบให้อีกอาดแล้วคะ อยู่เลยลำเปาไป5ก.ม
นู๋ ........... โอมจร้า
Posted @January,31 2010 18.12 ip : 113...70

ออ อิ ฉัน ตอบ ท่าน แล้ว เพ คะ

อิ ฉัน ยัง ไม่ ตาย และ อิ ฉัน ยัง อยู่ สวย เหมือน เดิม แล้ว ขี้ ข้า ที่ อยู่ เลย ลำ เปา ไป 5 ก.ม ละ


เพ้ น้อง ของ อิ ฉัน ก็ เหมือน กาน  .................  แล้ว เมิง ละ อิ ฉาน คิด ว่า มี ผัว แล้ว


ได้ รับ คำ ตอบ แล้ว น่ะ ................................. อิ ฉัน ไป ก่อน น่ะ

แล้ว เจอ กาน ใน hi5 น่ะ  .................................................................... บาละ

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง