สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพศศึกษา ด้วยกิจกรรมทางการละคร

แบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา

photo , 236x315 pixel , 37,877 bytes.

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกิจกรรมทางการละคร โดยกลุ่มละครการศึกษามานีมานะ รายละเอียด

แบบทดสอบนี้ใช้สำหรับการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่การดำเนินงานโครงการ แบบทดสอบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดเจตคติต่อประเด็นทางต่างในเรื่องเพศศึกษา ส่วนที่ 3 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา ส่วนที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะการตัดสินใจและการปฏิเสธต่อรอง

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง
  1. อายุ     ………………ปี
  2. ชั้น     ……………… ห้อง  ………………………………………….
  3. โรงเรียน …………………………………………………………………..
  4. เลขที่    ........................................ ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดเจตคติต่อประเด็นต่างๆในเรื่องเพศศึกษา คำชี้แจง   ขีดเครื่องหมาย ในช่องระดับความเห็นต่างๆที่ตรงกับความรู้สึกของท่านต่อข้อความแต่ละข้อ

ข้อความ ระดับของความเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.เราทุกคนสามารถเติบโตเป็นหนุ่มสาวที่เราอยากเป็นโดยไม่เหมือนคนอื่นได้
2.ความเก่งของหนุ่มสาวยุคใหม่ เขาวัดกันที่การทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มากที่สุด
3.ฉันรู้สึกดีที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่
4.ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็มีความเสมอภาคทางเพศ
5.ประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรก
6.การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบาก
7.ผู้ชายเป็นเพศที่เป็นผู้กำหนดการสืบพันธุ์ของมนุษย์
8.หากการทำดีของเราไม่มีคนชื่นชมและยกย่องก็แทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย
9.เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อได้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น
10.เรารู้สึกมีคุณค่าเมื่อเราได้เห็นความสามารถ ความดีของตัวเอง
11.ผู้อ่อนแอหรือไม่ชอบต่อสู้ก็มีศักดิ์ศรีเหมือนคนอื่นๆ
12.บางครั้งเราแกล้งเพื่อนได้แต่เราไม่อยากให้เพื่อนแกล้งเรา
13.ถ้าเราไม่อยากทำตามที่เพื่อนต้องการ เราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
14.เราไม่จำเป็นต้องให้เกียรติกับผู้ที่อ่อนด้อยกว่าเรา
15.เราควรได้รับเกียรติและไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้อื่นด้วยเหตุผลที่ว่า มนุษย์ทุกคนเสมอภาคกัน
16.เราน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำให้เหมือนกับเพื่อน เพื่อให้เพื่อนยอมรับ แม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตาม
17.ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบใครก็ตาม เพื่อนในกลุ่มเราน่าจะรู้สึกเหมือนเราด้วย
18.ถึงแม้ว่าทุกคนจะแตกต่างกันในเรื่องนิสัย ความคิด ฐานะ รูปร่าง หน้าตา เราก็ยังอยู่ร่วมกันได้
19.การรักหรือการถูกรักขึ้นอยู่กับใบหน้า ท่าทาง รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีและสวยงาม
20.ความรู้สึกที่เรารักใครสักคน เราชื่นชมและปรารถนาที่จะให้เขาทำอย่างที่เราต้องการ คือ ความรักแท้
ข้อความ ระดับของความเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

21.ผู้หญิงต้องหาผู้ชายที่มีฐานะและความเก่งมาเป็นคู่ครอง  ผู้ชายต้องหาผู้หญิงที่สวยงามมาเป็นคู่
22.ถ้าเราไม่ได้อยู่ในชุดนักเรียน เราก็จับมือถือแขนโอบกอดคนรักได้
23.ในที่สาธารณะบางแห่ง เราแสดงออกทางเพศได้อย่างเต็มที่
24.ในปัจจุบันการแสดงออกทางเพศ ยังต้องคำนึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย
25.เมื่อเราพร้อมและแฟนของเรายินยอมก็มีเพศสัมพันธ์ได้เลย
26.แม้เราจะคบหากับแฟนหรือคนรักจนเราไว้วางใจ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า แฟนหรือคนรักของเรานั้นปลอดจากเชื้อเอดส์
27.CDโป๊ช่วยให้เราเข้าใจความจริงเรื่องเพศสัมพันธ์
28.เราไม่ได้เป็นเหยื่อของพ่อค้าCDโป๊
29.ถ้าดูCDโป๊เหมือนเพื่อนจะตามเพื่อนทันและเพื่อนก็ยอมรับเรา
30.ความหล่อ ความสวย ความขาวของผิว ความหาญกล้าในการแสดงออก ไม่ได้เป็นตัววัดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้น ดูดีมีเสน่ห์

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง