สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันที่สอง

 • photo , 1024x765 pixel , 135,466 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 134,951 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 140,604 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 156,566 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 120,024 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 152,637 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 146,073 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 133,255 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 149,783 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 130,422 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 131,356 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 144,029 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 163,153 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 136,867 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 137,201 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 150,664 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 143,044 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 164,736 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 172,920 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 135,505 bytes.

24 สิงหาคม 2556 วันนี้เป็นวันที่สองที่ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบล

เป็นวันที่สองของการทบทวนและประเมินศักยภาพของตัวเอง 6 ตำบล ได้แก่ ต.ควนรู(มาทั้งนายก กำนัน ทีมงาน) ต.คูหาใต้ ต.เชิงแส ต.ท่าหิน ต.บ่อแดง ต.จะโหนง และมีทีมงานสภาองค์กรชุมชนจากต.กระดังงา ชิงโค มาร่วมเรียนรู้ เป้าหมายของการทำงานคือการพัฒนากลไกกลางเพื่อการบูรณาการระดับพื้นที่ตำบล การใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะในการพัฒนา โดยมีรูปธรรม 1 ตำบล 1 โครงการ/ประเด็นให้เป็นงานเด่นของพื้นที่ ทำงานหนุนเสริมกันระหว่างเครือข่ายในตำบลและระดับจังหวัดของภาคีได้แก่ แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สสจ. สสส. สช. สกว. สปสช. พอช. มูลนิธิชุมชนสงขลา

ตำบลคูหาใต้

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-14

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-15

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-16

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-17

ตำบลจะโหนง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-18

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-19

ตำบลเชิงแส

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-20

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-21

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-22

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-23

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-24

ตำบลท่าหิน

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-25

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-26

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-27

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-28

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-29

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-30

ตำบลชิงโค

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-31

ตำบลกระดังงา

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-32

ตำบลควนรู

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-41

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-42

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-43

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-44

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-45

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-46

ตำบลบ่อแดง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-47

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-48

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-49

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-50

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-51

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-52

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง