สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

งานเขียนคน คนเขียนงาน

กิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" เปิดรับงานไม่จำกัดรูปแบบ กำหนดส่งงานเขียนไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน สามารถส่งงานเขียนได้ที่ cic.ska@gmail.com หรือ ส่งขึ้นคอลัมน์ "ปกิณกะ/งานเขียนคน คนเขียนงาน" ที่ www.songkhlahealth.org งานเขียนที่ได้นำไปสู่กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเขียนงาน และเปิดพื้นที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ทางปัญญา(เล็กๆ) ของกลุ่มคนทำงานในสังคม เปิดรับสมาชิกกิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" ไม่จำกัดเพศ วัย ประสบการณ์ หรือ องค์กร และไม่กำหนดเวลาหมดเขตรับสมาชิกค่ะ รบกวนแจ้งอีเมล์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 65 : สหภาพยุโรป กับ ASEAN Commuunity

photo  , 640x480 pixel , 64,850 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

อาคารชื่อ Berlaymont นี้เป็นอาคารที่ทำการหลักของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ มีขนาดใหญ่โตไม่น้อย สหภาพยุโรปเป็นองค์กรเหนือรัฐที่ดูแล 27 ประเทศสมาชิก ประชากรกว่า 500 ล้านคน แต่พื้นที่ใช้สอยของอาคารก็ไม่น่าจะมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ตั้งอย่างสง่างามที่นนทบุรี แม้แต่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของจีนเองก็เคยตกใจเมื่อมาเยือนว่าไฉนจึงใหญ่โตกว่ากระทรวงสาธารณสุขของจีนที่มีประชากรกว่าพันสองร้อยล้านคนได้

น่าดีใจที่วันนี้ 10 ชาติอาเซียนเปลี่ยนจากชื่อจากสมาคมประชาชาติอาเซียนที่ชื่อเน้นความเป็นรัฐชาติมาเป็นประชาคมอาเซียนที่สื่อความหมายถึงการเน้นการเป็นประชาคมของคนสิบชาติแต่หลายร้อยชนเผ่ามารวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม แต่ 10 ชาติจะรวมเป็นหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งจุดหมายคงไม่ง่าย เพราะทั้งสิบประเทศยังตกอยู่ใต้มรดกรัฐชาติของยุคอาณานิคมที่ยังมีข้อขัดแย้งด้านพรมแดน มีประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างกันเช่นไทยรบพม่าที่ทำให้เรามองพม่าในมุมลบมากกว่าเป็นมิตร มีวัฒนธรรมการเมืองแบบอำนาจนิยมและชาตินิยมเป็นฐาน กระแสชาตินิยมคืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเป็นประชาคมอาเซียน แม้ในยุโรปทุกวันนี้ก็ยังมีคนจำนวนมากที่อยากให้ประเทศตนถอนตัวออกมาสร้างชาติตนเองที่ยิ่งใหญ่และกีดกันผู้อพยพ

ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับสหภาพยุโรป เมื่อไม่พรมแดน ไม่มีการใช้พาสปอร์ตระหว่างรัฐ ผู้คนก็สามารถเดินทางได้โดยเสรี ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว แต่เพื่อการหางานทำและชีวิตที่ดีกว่า คนยุโรปตะวันออกจึงอพยพเข้ามามากมาย ในเบลเยียมมีคนต่างชาติเป็นพลเมืองถึง 10% และในจำนวนนี้ตกงานถึง 38% แต่แค่นี้คนต่างชาติก็ถูกมองว่าเข้ามาแย่งงานคนเจ้าของประเทศอย่างสาหัสเพราะยอมรับงานที่หนักกว่า เงินเดือนน้อยกว่าและขยันกว่า อีกทั้งยังทำให้เมืองที่เดิมอยู่กันเฉพาะคนเชื้อชาติเดียวนั้นปนเปื้อนไปด้วยพหุวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดกับประชาคมอาเซียนในอนาคต เป็นเส้นทางที่ต้องก้าวผ่าน สู่การสลายรัฐชาติที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้าสมัยแห่งยุคอาณานิคมมาสู่โลกที่ไร้พรมแดน แข่งขันสูง แตกต่างหลากหลาย แต่ต้องยอมรับกฎเกณฑ์สากลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเส้นทางที่โลกก้าวไปที่ช้าเร็วก็ต้องมาถึง

แสดงความคิดเห็น

« 6080
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง