สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

งานเขียนคน คนเขียนงาน

กิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" เปิดรับงานไม่จำกัดรูปแบบ กำหนดส่งงานเขียนไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน สามารถส่งงานเขียนได้ที่ cic.ska@gmail.com หรือ ส่งขึ้นคอลัมน์ "ปกิณกะ/งานเขียนคน คนเขียนงาน" ที่ www.songkhlahealth.org งานเขียนที่ได้นำไปสู่กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเขียนงาน และเปิดพื้นที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ทางปัญญา(เล็กๆ) ของกลุ่มคนทำงานในสังคม เปิดรับสมาชิกกิจกรรม "คนเขียนงาน งานเขียนคน" ไม่จำกัดเพศ วัย ประสบการณ์ หรือ องค์กร และไม่กำหนดเวลาหมดเขตรับสมาชิกค่ะ รบกวนแจ้งอีเมล์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 63 : ตราโล่สีน้ำเงินกับตึกโบราณ

photo  , 640x480 pixel , 53,236 bytes.

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ป้ายสีน้ำเงินรูปห้าเหลี่ยมที่เห็นนี้จะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเมื่อเดินชมเมืองในย่านเมืองเก่าของเบลเยียมและยุโรป ที่นี่เขาเรียกกันสั้นๆว่าสัญลักษณ์โล่สีน้ำเงิน หรือ blue shield เป็นป้ายสัญลักษณ์อาคารอนุรักษ์ (Protected heritage) ตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ (The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict) ซึ่งประกาศในปี 1954 และมีการลงนามรับรองกว่า 90 ประเทศ (ไทยลงนามไหมไม่รู้) อนุสัญญานี้เป็นผลมาจากบทเรียนจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่สิ้นสุดในปี 1945 และส่งผลอย่างร้ายแรงในการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมมากมายในระหว่างสงคราม

แม้ว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แทบจะไม่มีสถานการณ์สงครามในเกือบทั้งทวีปยุโรปอีกเลยยกเว้นในยูโกสลาเวีย แต่การอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีมากมายในเขตเมืองที่อายุแต่ละหลังมากกว่าร้อยปีถึงหลายร้อยปีนั้นยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากเป็นอาคารเช่นโบสถ์ หรืออาคารสาธารณะนั้นก็ไม่ยาก รัฐทุ่มงบประมาณซ่อมแซมโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ แต่หากเป็นอาคารที่เอกชนครอบครองนั้นไม่ง่าย เพราะการปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยหรูหราและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจนั้นมีความสำคัญกับห้างร้านเอกชน ดังนั้นข้อกำหนดสำคัญคือ ทางการจะอนุญาตให้ปรับปรุงภายในของอาคารให้ทันสมัยได้ แต่รูปลักษณะภายนอกต้องคงสภาพเดิมไว้ การอนุรักษ์นั้นไม่เฉพาะการคงสภาพตัวอาคารเก่าเท่านั้น แต่รวมถึงการพยายามทำให้อาคารนั้นกลับมามีชีวิตที่ใกล้เคียงกับในอดีต รวมทั้งมีส่วนของการแสดงนิทรรศการ การบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีต และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้น

สันติภาพคือหลักประกันสำคัญของการดำรงของอารยธรรม สัญลักษณ์โล่สีน้ำเงินคงไร้ความหมายหากเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม เพราะสงครามโลกครั้งสุดท้ายนี้จะเอาชนะกันด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่จะทำลายล้างทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง