สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 1

by boonruaing @August,09 2011 16.10 ( IP : 223...130 ) | Tags : รายงานการประชุม

วัตถุประสงค์หลักของสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

  1. เป็นช่องทางสร้างความร่วมมือในลักษณะองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนารวมไปถึงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

2.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ของภาคีองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา หนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. klongutaphaw.pdf - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง