กล้วยน้ำว้า

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กล้วยหวาน กล้วยหวาน

มุมมอง ความคิด ชีวิตการทำงาน กับประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานสายสุขภาพ สุขภาวะ

ปีใหม่ 2553 กับการเตรียมงานถอดบทเรียนของทีมประเมินการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

กล้วยน้ำว้า

by กล้วยหวาน @January,07 2010 22.34 ( IP : 115...59 )

ครบ 1 สัปดาห์พอดีสำหรับการเริ่มปีใหม่ 2553 แต่สำหรับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา(งบ สสส.) กลับเป็นช่วงการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย  แผนงานต้องถูกเร่งการทำงานอย่างเต็มที่  ทั้งงานแผนสุขภาพตำบล 6 พื้นที่ ได้แก่ แผนสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่  ชุมชนไทรงามเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองบ้านพรุ ต.ควนโส ต.นาหมอศรี ต.เกาะสะบ้า ซึ่งทุกพื้นที่ต้องพยายามปิดการทำแผนให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์(เหลือเวลาอีก 40 วัน) ซึ่งหลายพื้นทีก็เป็นไปตามแผน กรณีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ชุมชนไทรงามก็เหลือเวทีสุดท้าย เทศบาลเมืองบ้านพรุก็เหลือดูความเรียบร้อยของตัวแผน ต.ควนโส ก็เหลือการทำเวทีกับเครือข่ายโรงเรียน สำหรับ ต.นาหมอศรี ซึ่งทิ้งช่วงในการลงพื้นที่นานนน...ก็จะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า  แต่ที่ต้องทำการบ้านมากก็คือพื้นที่เกาะสะบ้า เพราะเราได้ดำเนินการล่าช้า

สำหรับแผนงานโครงการย่อยที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพระดับตำบลใน 9 พื้นที่ ได้แก่ ต.เชิงแส  ต.กระแสสินธุ์ ต.คลองรี ต.รำแดง ต.ควนโส ต.พิจิตร ต.สะกอม เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลต.ปริกซึ่งต้องพยายามให้แต่ละพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

นอกจากแผนงานขับเคลื่อนพื้นที่ แต่ก็มีงานซึ่งต้องทำงานคู่ขนานคือ งานถอดบทเรียนการทำงาน ซึ่งจะมีทั้งจากทีมประเมิน(พี่แพ็ธ พี่จ๋า) และจากทีมกลาง(พี่ชาคริต หมอสุภัทร และพี่ถนอม)

สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการมาดูกรอบของงานประเิมิน ซึ่งมีพี่แพ็ธ พี่จ๋า รับหน้าที่หลัก สำหรับกรอบของงานเขียนของทีมประเมิน

เนื้อหา ( 7 บท)

  • ภาพรวมทั่วไป(ประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนภาคประชาชนสู่แผนสุขภาพ / ทำไมต้องเป็นแผนสุขภาพ ?)
  • แผนสุขภาพ14 ประเด็น(รายประเด็น 14 ประเด็น / ภาพรวม 14 ประเด็น)->สัมภาษณ์แกนประเด็น
  • แผนสุขภาพตำบล(รายตำบล/ภาพรวมรายตำบล)->สัมภาษณ์เพิ่มเทศบาลเมืองบ้านพรุ และชุมชนไทรงาม
  • สนับสนุนโครงการย่อย (ดูเชิงพัฒนาการ 3 ปี )->สัมภาษณ์ทีมกลาง
  • การบริหารจัดการกลาง (ใช้ตัวโครงการเป็นตัวตั้ง)
  • ภาพรวมแผนสุขภาพ
  • สรุป (ภาพผีเสื้อ / มูลนิธิชุมชนสงขลา/แผนสุขภาพ)

และมีการนัดหมายอีกครั้งเพื่อดูข้อมูลจากการสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายประเด็น เครือข่ายพื้นที่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และการคุยกับทีมกองเลขา(พี่เอ๊กซ์ เอียด และผม)อีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 53

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง