สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คุยกับทีมงาน

ธรรมะดีๆ จากองค์ในหลวง (สำหรับผู้ท้อแท้จากการทำงาน)

by บินหลา @October,16 2009 23.13 ( IP : 125...53 ) | Tags : คุยกับทีมงาน

บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ที่มา : สนพ.มติชน

ในคืนวันหนึ่งของปีพ.ศ. ๒๕๑๐ (ยศในขณะนั้นพันตำรวจโท)......หลังจากได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแล้วใน วังไกลกังวล.............ผมจำได้ว่า คืนนั้นผู้ที่โชคดีได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระจิตรลดาเป็นนายตำรวจ 8 นาย และนายทหารเรือ 1 นาย........พระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงมาพร้อมด้วยกล่องใส่พระเครื่องในพระหัตถ์ทรงอยู่ในฉลองพระองค์ชุด ลำลอง.......ขณะที่ทรงวางพระลงบน ฝ่ามือที่ผมแบรับอยู่นั้นผมมีความรู้สึกว่าองค์พระร้อนเหมือนเพิ่งออกจากเตา ........ภายหลัง เมื่อมีโอกาสกราบบังคมทูลถาม จึงได้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระเครื่ององค์นั้นด้วยการนำเอาวัตถุ มงคลหลายชนิดผสมกัน เช่น ดินจากปูชนียสถานต่างๆทั่วประเทศดอกไม้ที่ประชาชนทูล เกล้าถวายในโอกาสต่างๆ และเส้นพระเจ้า(เส้นผม)ของพระองค์เองเมื่อผสมกันโดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นตัว ยึดแล้วจึงทรงกดลงในพิมพ์ (อ.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แกะถวาย)โดยไม่ได้เอาเข้าเตาเผา............. หลังจากที่ได้รับพระราชทานแล้วทรงพระกรุณาพระราชทานพ ระบรมราโชวาทมีความว่า.......” พระที่ให้ไปน่ะ ก่อนจะเอาไปบูชา ให้ปิดทองเสียก่อนแต่ให้ปิดเฉพาะข้างหลังพระเท่านั้น ”........พระราชทานพระบรมราชาธิบายด้วยว่าที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือน ตัวเองว่าการทำความดีไม่จำเป็น ต้องอวดใครหรือประกาศให้ใครรู้ ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และถือว่าความสำเร็จในการทำ หน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้ว........ผมเอาพระเครื่องพระราชทานไป ปิดทองที่หลังพระแล้ว ก็ซื้อกรอบใส่

หลังจากนั้นมาสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินองค์นั้นก็เป็นพระเครื่อง เพียงองค์เดียวที่ห้อยคอผม...... .......หลังจากที่ไปเร่ร่อนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไกลห่างพระยุคลบาทผมได้มี โอกาสกลับไปเฝ้าฯ ที่วังไกลกังวลอีก.....ความรู้สึกเมื่อได้เฝ้าฯ นอกจากจะเป็นความปีติยินดีที่ได้พระยุคลบาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความน้อยใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ลำบากและเผชิญอันตรายนานาชนิด บางครั้งจนแทบเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ปรากฎว่ากรมตำรวจมิได้ตอบแทนด้วย บำเหน็จใดๆ ทั้งสิ้น

ก่อนเสด็จขึ้นคืนนั้น ผมจึงก้มลงกราบบนโต๊ะเสวยแล้วกราบบังคมทูลว่าใคร่ขอพระราชทานอะไรสักอย่าง หนึ่ง.................พระเจ้าอยู่หัวตรัสถามว่า “จะเอาอะไร?” และผมก็กราบบังคมทูลอย่างกล้าหาญชาญชัยว่า จะขอพระบรมราชานุญาตปิดทองบนหน้าพระที่ได้รับพระราชทานไปพระเจ้าอยู่หัวตรัส ถามเหตุผลที่ผมขอปิดทองหน้าพระ............ผมกราบบังคมทูลอย่างตรงไปตรงมา ว่า....พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินนั้น นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานไปห้อยคอแล้ว ต้องทำงานหนักและเหนื่อยเป็นที่สุด เกือบได้รับอันตรายร้ายแรงก็หลายครั้งมิหนำซ้ำกรมตำรวจยังไม่ให้เงินเดือน ขึ้นแม้แต่บาทเดียวอีกด้วย...........พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม)

ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า "ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง......."


ดูธรรมะอื่นๆ จากในหลวงได้ที่ http://v-love-dhamma.blogspot.com/

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง