สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลาเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลาและการจัดกิจกรรมปลูกป่าฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ.

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลาเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลาและการจัดกิจกรรมปลูกป่าฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ.

วัน อังคาร 21 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี ม.อ.

โดย punyha เมื่อ 20 มี.ค. 60 09:10 น.