สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1

ทีม วพศ.นัดคุยเตรียมเรื่องสารคดีสำหรับการดูงาน

ทีม วพศ.นัดคุยเตรียมเรื่องสารคดีสำหรับการดูงาน

วัน อังคาร 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:30 - 00:00 น.

สถานที่ ชิตตยาแมนชั่น

โดย punyha เมื่อ 13 ก.ค. 55 10:56 น.