สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1 , 2

ทีม วพศ.นัดคุยเตรียมเรื่องสารคดีสำหรับการดูงาน

ทีม วพศ.นัดคุยเตรียมเรื่องสารคดีสำหรับการดูงาน

วัน อังคาร 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:30 - 00:00 น.

สถานที่ ชิตตยาแมนชั่น